Comarch | Działania na rynku systemów ERP

comarch

Wyniki Comarch w sektorze systemów ERP

Comarch od kilku lat notuje dwucyfrowy wzrost sprzedaży w sektorze rozwiązań ERP, realizując przyjętą na lata 2016 – 2023 strategię „Plan 7500”. Stałe rozbudowywanie oferty usług i systemów, obecność na rynkach zagranicznych, innowacyjne funkcjonalności oraz rozwój usług chmurowych przekładają się na dobre wyniki finansowe Sektora Comarch ERP, które w 2021 roku wzrosły o 7 procent i wyniosły 431 mln złotych.

Taki wynik, według raportu przygotowanego przez firmę analityczną IDC „Poland Enterprise Application Software Market Analysis and 2020 Vendor Shares”, gwarantuje Comarch pozycję największego polskiego dostawcy systemów ERP na krajowym rynku oraz drugie miejsce w zestawieniu producentów, uwzględniającym firmy zarówno polskie, jak i zagraniczne oraz 21,5 procenta udziału w polskim rynku rozwiązań informatycznych do zarządzania przedsiębiorstwem. Comarch był jedynym producentem z pierwszej trójki, którego udziały rynkowe wzrosły w stosunku do roku poprzedniego, przy jednoczesnych spadkach pozostałych dwóch firm.




Strategia Comarch ERP – dlatego się udaje

Plan 7500” przedstawiony w 2016 roku zakładał, że w ciągu najbliższych siedmiu lat przychody Grupy Comarch ze sprzedaży systemów ERP wzrosną do 500 mln zł, utrzymując dwucyfrowe tempo wzrostu przez cały ten okres.

Wypracowanie przychodów na tym poziomie jest w naszym zasięgu, co pokazują wyniki za pierwsze półrocze 2022 – zafakturowana marża wzrosła rok do roku o kilkanaście procent i przekroczyła 200 mln zł. Plan na cały ten rok zakłada wzrost sprzedaży co najmniej o 10 procent więcej niż w 2021 roku. Jeżeli w 2023 roku sprzedaż wzrośnie o pięć procent, to osiągniemy cel zdefiniowany w Planie 7500 – tłumaczy Zbigniew Rymarczyk, wiceprezes Comarch i dyrektor sektora ERP.

W tym półroczu w szczególności bardzo dobry wynik udało nam się osiągnąć w Polsce, gdzie odnotowaliśmy rekordowy wzrost sprzedaży - ponad 20 procent w porównaniu do wyników osiągniętych w pierwszym półroczu 2021 roku. Równie dynamicznie rośnie sprzedaż usług w modelu chmurowych. Tutaj wzrost wyniósł ponad 40 procent – dodaje Zbigniew Rymarczyk. comarch

Umocnienia pozycji Comarch oraz stały wzrost są możliwe dzięki konsekwentnie realizowanej strategii biznesowej, której podstawami jest rozbudowana oferta obejmująca kompleksowe produkty ERP z dokładnie sprecyzowanym rynkiem docelowym (wielkość klienta, branża i geografia) oraz kilkadziesiąt rozwiązań i aplikacji dla poszczególnych obszarów biznesowej działalności przedsiębiorstw, m.in.: e-commerce, handel, elektroniczny obieg dokumentów, logistyka i magazynowanie, HR.

Równie duży nacisk firma kładzie na prace badawczo-rozwojowe; w tym rozwój istniejących produktów i wprowadzanie do oferty nowych rozwiązań. Każda nowa wersja systemów wyposażona jest w kolejne funkcjonalności z obszaru sztucznej inteligencji oraz robotyzacji, a nad nowoczesnymi interfejsami pracują specjaliści UX, aby jak najlepiej spełniały potrzeby klientów.




Rynek systemów ERP będzie się rozwijać


comarch

Tempo cyfryzacji przedsiębiorstw w Polsce i za granicą nie zwalnia, a zapotrzebowanie na systemy informatyczne rośnie. Od kilku lat firmy co raz chętniej decydują się na zakup narzędzi do cyfryzacji procesów biznesowych i administracyjnych, głównie elektronicznego obiegu dokumentów wewnątrz przedsiębiorstwa, analizy danych czy obsługi sprzedaży w internecie. Pandemia koronawirusa spotęgowała ten trend i zapotrzebowanie na pewne aspekty „okołoERPowe” jeszcze bardziej wzrosło.

Rzeczywiście pandemia była katalizatorem digitalizacji i w efekcie wiele firm usprawniło swoje procesy wewnętrzne i zewnętrzne dzięki systemom IT. Po narzędzia informatyczne zaczęli sięgać nawet najbardziej sceptyczni przedsiębiorcy, zdając sobie sprawy, że jeśli nie „zaprzyjaźnią się” z nowymi technologiami, nie tylko nie zbudują przewagi konkurencyjnej, ale wręcz pozostaną daleko w tyle za swoją konkurencją– zauważa Zbigniew Rymarczyk.

Trendem, który teraz zaczynamy obserwować, jest rosnąca świadomość informatyczna polskich przedsiębiorców. Transformacja gospodarcza w Polsce, w tym wprowadzanie nowych technologii do biznesu, rozpoczęła się około 30 lat temu. Firmy wdrażały dostępne wówczas systemy informatyczne, które dzisiaj są już przestarzałe i drogie w utrzymaniu. Dlatego zaczynają wymieniać je na bardziej zaawansowane, często tańsze, polskie systemy klasy ERP.

Kolejnym bodźcem dla rozwoju będzie realizowana od wielu lat digitalizacja komunikacji oraz wymiany danych miedzy instytucjami administracji publicznej a przedsiębiorcami i obywatelami m.in. w 2024 roku wejdzie obowiązek wystawiania faktur za pośrednictwem Krajowego Systemu e-Faktur, pojawiają się też kolejne obszary w ramach raportowania według standardów ESEF (Jednolity Europejski Format Raportowania z ang. European Single Electronic Format).

Jesteśmy gotowi na te potrzeby biznesowe ze strony przedsiębiorców, ponieważ nasze systemy są zawsze zgodne z obowiązującymi przepisami. Jednak przed nami stoją również inne wyzwania, w tym te związane z nadchodzącym spowolnieniem gospodarczym, którego przyczyn można doszukiwać się m.in. w pandemii koronawirusa oraz trwającej wojnie w Ukrainie. Historia działalności Comarchu pokazuje, że firma jest odporna na globalne kryzysy ekonomiczne, co więcej, z każdego wychodzi silniejsza. Tak było po pęknięciu bańki internetowej w 2001 roku, po załamaniu rynku kapitałowego w latach 2008-2009 oraz po pandemii koronawirusa – podsumowuje Zbigniew Rymarczyk.